Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie Nr 11/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 3 lipca 2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej służby przygotowawczej w DPS w Wąbrzeźnie na stanowisko referenta w dziale finansowo-księgowym.

JPEGzarządzenie 11.3.jpeg (86,64KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 10/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2024 w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w DPS w Wąbrzeżnie.

JPEGzarządzenie 10.jpeg (174,02KB)
JPEGzarządzenie 10.1.2.jpeg (105,05KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 9/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2024 w sprawie  wprowadzenia i przedłużenia okresu obowiązywania wprowadzonych stopni alarmowych w związku z zagrożeniem zdarzenia terrorystycznego. 

JPEGZarządzenie 9.jpeg (193,93KB)

JPEGzarządzenie 9.1.2.jpeg (52,44KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 4 marca 2024 w sprawie wprowadzenia i przedłużenia okresu obowiązywania wprowadzonych stopni alarmowych w związku z zagrożeniem wystąpienia zdarzenia terrorystycznego.

PDFzarządzenie-8.2024.pdf (739,11KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2024 w sprawie zmiany „Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6/2021 z dnia 3 marca 2021 roku.

PDFzarządzenie-7.2024.pdf (763,61KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2024 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, którego tekst jednolity został przyjęty zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 15 marca 2019 roku zmieniony zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 21.08.2019 roku oraz zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 31.03.2020 roku, zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 02.04.2020 roku, zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 15.04.2020 roku, zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 19.06.2020 roku, zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 10.07.2020 roku, zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 13.11.2020 roku, zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 15.11.2021 roku i zarządzeniem Nr 4/2022 z dnia 26.01.2022 roku.

PDFzarządzenie-6.2024.pdf (953,19KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2024 w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na rok 2024.

PDFzarządzenie-5.2024.pdf (870,50KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 20.02.2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDFzarządzenie-4.2024.pdf (1,10MB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 15 stycznia 2024 w sprawie ustalenie średniomiesięcznej stawki żywieniowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w roku 2024.

PDFzarządzenie-3.2024.pdf (255,39KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych oraz rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDFzarządzenie-2.2024.pdf (1,35MB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2024.

PDFzarządzenie-1.2024.pdf (391,28KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 31/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planów urlopów w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na 2024.

PDFzarządzenie-31.2023.pdf (508,79KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 30/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

PDFzarządzenie-30.2023.pdf (839,81KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 29/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella w systemie wodnym i urządzeniach użytkowanych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie"

PDFzarządzenie-29.2023.pdf (1,24MB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 28/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania stopnia alarmowych.

PDFzarządzenie-28.2023.pdf (814,11KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 27/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie komisji socjalnej w DPS.

PDFzarządzenie-27.2023.pdf (292,59KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 26/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych Wydziału Polityki Społecznej.

PDFzarządzenie-26.2023.pdf (409,32KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w DPS.

PDFzarządzenie-25.2023.pdf (257,33KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

PDFzarządzenie-24.2023.pdf (410,75KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 23/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 13 października 2023 roku w sprawie powołania zespołu HACCP, stosowania procedur GHP, GMP.

PDFzarządzenie-23.2023.pdf (352,84KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 13 październiak 2023 roku w sprawie wprowadzenia polityki wewnętrznej antymobbingowej w DPS

PDFzarządzenie-22.2023.pdf (1,29MB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wprowadzonych stopnia alarmowych w zakazu z zagrożeniem wystąpienia zdarzenia terrorystycznego. 

PDFzarządzenie-21.2023.pdf (807,21KB)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 20/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2023
JPEGzarządzenie-20.2023.jpeg (81,73KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 19/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 04.08.2023 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania, koordynowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”
JPEGzarządzenie-19.jpeg (116,57KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania
JPEGzarządzenie-18-1.jpeg (195,99KB)
JPEGzarządzenie-18-2.jpeg (130,99KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 17-1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2023 roku
JPEGzarządzenie-17.jpeg (191,32KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 17/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wprowadzonych stopni alarmowych w związku z zagrożeniem wystąpienia zdarzenia terrorystycznego
JPEGzarządzenie-17-1.jpeg (94,45KB)
JPEGzarządzenie-17.1.2.jpeg (77,24KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 28 maja 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
JPEGzarządzenie-16.jpeg (213,72KB)
JPEGzarządzenie-16.1.2.jpeg (62,14KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na rok 2023
JPEGzarządzenie-15.23.jpeg (92,34KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 11.04.2023 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur wiązanych z cyberbezpieczeństwem w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”
JPEGzarządzenie-cyberbezpieczeństwo.jpeg (150,35KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 23.03.2023 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury uruchamiania systemów SSWiN, p/pożarowych, przyzywowo – alarmowych, kontroli dostępu, zamykania i otwierania drzwi, windy, furtek oraz bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”
JPEGzarządzenie-13.2023.2.jpeg (125,93KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
JPEGzarządzenie-12.2.jpeg (165,51KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych użytkowanych do celów służbowych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
JPEGzarządzenie-11.jpeg (119,17KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wprowadzonych stopni alarmowych w związku z zagrożeniem wystąpienia zdarzenia terrorystycznego
JPEGzarządzenie-10.1.jpeg (196,05KB)
JPEGzarządzenie-10.2.jpeg (80,56KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie określenia użytkowników służbowych kart płatniczych, okresu ich użytkowania, dziennych limitów wydatków oraz rodzaju wydatków dokonywanych przy ich użyciu
JPEGZARZĄDZENIE-9.jpeg (159,49KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 8 /2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
JPEGzarządzenie-8.jpeg (166,21KB)
JPEGzarządzenie-8.1.2.jpeg (124,17KB)
JPEGzarządzenie-8.1.2.jpeg (124,17KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania zakupów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
JPEGzarządzenie-7.jpeg (89,55KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania wpłat gotówkowych z kasy na rachunki bankowe Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz do pobierania gotówki z rachunków bankowych Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do kasy
JPEGzarządzenie-8.jpeg (166,21KB)
JPEGzarządzenie-6.3.jpeg (118,85KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym
JPEGzarządzenie-5.2.jpeg (105,49KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym
JPEGzarządzenie-4.jpeg (107,37KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu Kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 20.02.2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
JPEGzarządzenie-nr-3.2023.jpeg (106,01KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 18.01.2023 roku w sprawie powołania Zespołu HACCP, stosowania procedur GHP, GMP
JPEGzarządzenie-2.jpeg (109,10KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznej stawki żywieniowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w roku 2023
JPEGzarządzenie-1.2023.jpeg (83,81KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu urlopów w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na 2023 rok
JPEGzarządzenie-19-plan-urlopów.jpeg (161,23KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego