Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Historia Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Powstanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie stało się możliwe dzięki zabiegom władz wojewódzkich, gdy Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przekazało swą rezerwę finansową z przeznaczeniem na realizację zadań Wojewody, wynikających z Ustawy  o Ochronie Zdrowia Psychicznego. W kwietniu 1996 r rozpoczęły się rozmowy mające na celu wytypowanie obiektów na terenie województwa toruńskiego, które mogłyby być zaadaptowane na Dom Pomocy Społecznej.

Za pośrednictwem władz miasta Wąbrzeźna wytypowano do zakupu budynek socjalno-administracyjny należący do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wąbrzeźnie . Budynek został zakupiony w czerwcu 1996 r. W dniu 31.07.1996 r, Wojewoda Toruński zarządzeniem numer 53, utworzył Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie i nadał mu statut.

Statut  określał, że Dom jest domem stacjonarnym  przeznaczonym dla osób przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi.

Pod koniec września 1996 r rozpoczęto prace remontowo-adaptacyjne, kompletowanie wyposażenia Domu, a także rekrutację przyszłej kadry. W dniu 27.12.1996 r, Dom Pomocy Społecznej  w Wąbrzeźnie przyjął pierwszych Mieszkańców z terenu województwa toruńskiego.

W latach 1997 – 2007 r, na terenie powiatu Wąbrzeskiego funkcjonował również Dom Pomocy Społecznej  w Książkach, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie początkowo jako filia Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.  W wyniku uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z 17.05.1999 r doszło do połączenia Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie i Domu Pomocy Społecznej w Książkach w Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach. Z dniem  01.04.2009 r w wyniku realizacji programu naprawczego, dział w Książkach został zlikwidowany, a jego Mieszkańcy (15 osób) oraz pracownicy (11 osób) zostali przeniesieni do Domu Pomocy Społecznej  w Wąbrzeźnie.

Aktualnie po zakończeniu programu naprawczego, Dom funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2010 r. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest domem pomocy społecznej stałego pobytu, przeznaczonym dla 75 osób, przewlekle psychicznie chorych.

Dążąc do osiągnięcia wymagań standaryzacyjnych, realizując projekt w latach 2007 – 2010 r  pod nazwą  Rozbudowa i Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, skorzystano z dofinansowania środków unijnych w wysokości 510 048,31 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem nadrzędnym  Domu jest przede wszystkim zapewnienie osobom w nim przebywającym poczucia bezpieczeństwa , miłości,  poszanowania godności, oraz usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na wysokim poziomie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego