Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NOTATKA UZUPEŁNIAJACA NA BIP –AUDYTY KONTROLE 29.03.2019r

  1. 22.03.2019r, 29.03.2019r – Kontrola z Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie dotycząca:
  2. Wykonania 43 ust. 2 ustaw z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1878 ze zm. Art. 43. ust. 3, który min. dotyczy kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w domu pomocy społecznej, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunków, w jakich one tam przebywają.
  3. 07.10.2019r Kontrola z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dotycząca:
  4. Stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego w obiekcie postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, postepowania z bielizną.
  5. Przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r.
  6. 26.11.2019r Kontrola z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dotycząca:
  7. Pobrania próbek wody w kierunku bakterii Legionella sp. do badań laboratoryjnych

Protokoły z kontroli dostępne w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4a Wąbrzeźno

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego