Przetargi

Nr przetargu Temat
K.ZP.FC.333-194/17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:”Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2018 rok” Szczegóły
K.ZP.FC.333-194/17 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU: „SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 2018 ROK” Szczegóły
K.ZP.FC.333-194/17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: ” SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 2018 ROK” Szczegóły
K.ZP.FC.333-194/17 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na: ” Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych – 2018 rok” Szczegóły
K.ZP.KL.333-145/16 Zapytanie ofertowe „Dostawa warzyw na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
K.ZP.KL.333-149/16 Zapytanie ofertowe „Dostawa ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
K.ZP.KL.333-141/16 Zapytanie ofertowe „Dostawa warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
K.ZP.MK.333-140/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz środków pomocniczych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
K.ZP.MZ.333-138/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawa warzyw, warzyw i owoców oraz ziemniaków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc wrzesień 2016r” Szczegóły
K.ZP.MZ.333-134/16 Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do treści IWZ na zadanie „Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz środków pomocniczych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” które wpłynęło w dniu 11.08.2016r Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »