NOTATKA UZUPEŁNIAJĄCA NA BIP – AUDYTY KONTROLE 30.03.2017

OTO.RD.042-4/17                                                                       Wąbrzeźno, dnia 30.03.2017r

 

NOTATKA UZUPEŁNIAJĄCA NA BIP – AUDYTY KONTROLE

 1. 25.01.2017r – Kontrola Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich dotycząca:
 1. Uwzględniania przy podziale pracy stanu zdrowia, wieku, posiadanych kwalifikacji skazanych/ukaranych,
 2. Pouczania skazanych/ukaranych o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny pracy,
 3. Zapoznania skazanych /ukaranych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Czas pracy skazanych/ukaranych,
 5. Sporządzenie harmonogramów prac skazanych/ukaranych,
 6. Przekazywanie kuratorowi informacji dotyczących wykonywania kary przez skazanych/ukaranych.
 1. 22.02.2017r – Kontrola Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich dotycząca:
 1. Uwzględniania przy podziale pracy stanu zdrowia, wieku, posiadanych kwalifikacji skazanych/ukaranych,
 2. Pouczania skazanych/ukaranych o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny pracy,
 3. Zapoznania skazanych /ukaranych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Czasu pracy skazanych/ukaranych,
 5. Sporządzania harmonogramów prac skazanych/ukaranych,
 6. Przekazywania kuratorowi informacji dotyczących wykonywania kary przez skazanych/ukaranych.
 1. 21.03.2017r – Kontrola Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich dotycząca:
 1. Uwzględniania przy podziale pracy stanu zdrowia, wieku, posiadanych kwalifikacji skazanych/ukaranych,
 2. Pouczania skazanych/ukaranych o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny pracy,
 3. Zapoznania skazanych /ukaranych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Czasu pracy skazanych/ukaranych,
 5. Sporządzania harmonogramów prac skazanych/ukaranych,
 6. Przekazywania kuratorowi informacji dotyczących wykonywania kary przez skazanych/ukaranych.

Protokoły z kontroli dostępne w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4a Wąbrzeźno

Informacje

Rejestr zmian