Zarządzenia Dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 02.05.2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury uruchamiania systemów SSWIN, p. pożarowych, przyzywowo – alarmowych, kontroli dostępu, zamykania i otwierania drzwi, windy, furtek oraz bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 28.04.2017 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w procesie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 31.03.2017 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 17.03.2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14.09.2010 roku w sprawie wdrożenia następujących procedur – samodzielnych wyjść poza teren DPS – dotyczącą mieszkańców posiadających pełnię praw, częściowo ubezwłasnowolnionych oraz ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz procedury dotyczącej interwencji kryzysowej wobec mieszkańców DPS z tendencjami samobójczymi oraz po próbie samobójczej Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 17.03.2017 roku w sprawie wprowadzenia protokołu przyjęcia darowizny rzeczowej na rzecz Domu Pomocy Społecznej, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i powołania komisji przyjęcia darowizn Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 10.03.2011 roku w sprawie wdrożenia procedury – postępowania w stosunku do osób nadużywających alkohol Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2017 Szczegóły