Zarządzenia Dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 31.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia okresowego badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli wewnętrznej w DPS w Wąbrzeźnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora DPS z dnia 20.02.2013 w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w DPS w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznej stawki żywieniowej w DPS w Wąbrzeźnie w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 27.12.2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 27.12.2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 17 Dyrektora DPS w Wąbrzeźnie z dnia 30.04.2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Funduszu Rady Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie Nr 25/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2018 Szczegóły