Zarządzenia Dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 17.03.2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14.09.2010 roku w sprawie wdrożenia następujących procedur – samodzielnych wyjść poza teren DPS – dotyczącą mieszkańców posiadających pełnię praw, częściowo ubezwłasnowolnionych oraz ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz procedury dotyczącej interwencji kryzysowej wobec mieszkańców DPS z tendencjami samobójczymi oraz po próbie samobójczej Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 17.03.2017 roku w sprawie wprowadzenia protokołu przyjęcia darowizny rzeczowej na rzecz Domu Pomocy Społecznej, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i powołania komisji przyjęcia darowizn Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 10.03.2011 roku w sprawie wdrożenia procedury – postępowania w stosunku do osób nadużywających alkohol Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie Regulaminu pracy w DPS w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora DPS w Wąbrzeźnie z dnia 20.02.2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wewnętrznej w DPS w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznej stawki żywieniowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planów urlopów w Domu Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Zarządzenie Nr 37/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli odpłatności – windykacji należności, naliczenia odpłatności oraz ilości dni pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2016 roku oraz kontroli prawidłowości funkcjonowania kasy Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły