Zarządzenia Dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania składu komisji likwidacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do przeprowadzenia likwidacji składników majątku Domu Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany zasad przydziału odzieży roboczej, ochronnej i obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania wpłat gotówkowych z kasy na rachunki bankowe DPS oraz pobierania gotówki z rachunków bankowych DPS do kasy Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 02.05.2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury uruchamiania systemów SSWIN, p. pożarowych, przyzywowo – alarmowych, kontroli dostępu, zamykania i otwierania drzwi, windy, furtek oraz bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły