Zarządzenia Dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie Nr 25/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w sprawie powołania komisji przetargowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie Dyrektora Nr 23/2017 z dnia 20 listopada w sprawie ustalenia planów urlopów w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury likwidacji niepodjętych depozytów w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania składu komisji likwidacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do przeprowadzenia likwidacji składników majątku Domu Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w sprawie zmiany zasad przydziału odzieży roboczej, ochronnej i obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania wpłat gotówkowych z kasy na rachunki bankowe DPS oraz pobierania gotówki z rachunków bankowych DPS do kasy Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym Szczegóły