Zarządzenia Dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2021 Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 29.06.2021 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania zakupów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 09.07.2021 Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 29.06.2021 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły
Artykuł 09.07.2021 Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 29.06.2021 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania wpłat gotówkowych z kasy na rachunki bankowe Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz do pobierania gotówki z rachunków bankowych Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do kasy Szczegóły
Artykuł 09.07.2021 Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 28.06.2021 roku w sprawie aktualizacji wykazu stanowisk urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, na których wymagane jest przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 07.06.2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania z maszynkami do golenia, żyletkami oraz innymi ostrymi narzędziami, przedmiotami, stanowiącymi zagrożenie zranienia ciała mieszkańców DPS w Wąbrzeźnie oraz procedury przechowywania ostrych narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć w sali terapii zajęciowej w DPS w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 02.06.2021 roku w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych rekomendacji z dnia 19.05.2021 roku i MRiPS, MZ, GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych palcówek przeciwko COVID-19 Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 02.06.2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2020 z dnia 07.04.2020 roku w sprawie podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – Cov 2 w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego, podejrzenia wystąpienia u mieszkańców oraz personelu Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, zakażenia wirusem SARS – Cov – 2 Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 23.04.2021 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury uruchamiania systemów SSWIN, p/pożarowych, przyzywowo- alarmowych, kontroli dostępu, zamykania i otwierania drzwi, windy, furtek oraz bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły