Zamówienia Poniżej 30 000€

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów medycznych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę ziemniaków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc wrzesień 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w miesiącu wrześniu 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc wrzesień 2017 roku Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Uwaga zapytanie do treści SIWZ na postępowanie: Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz środków pomocniczych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.” Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę warzyw, warzyw i owoców oraz ziemniaków na miesiąc sierpień 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Organizację turnusu rehabilitacyjnego na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Uwaga. Dotyczy zapytania ofertowego na: „Dostawę artykułów medycznych na potrzeby mieszkańców DPS w Wąbrzeźnie” – zapytanie do treści SIWZ. Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Uwaga – dotyczy zapytania ofertowego na dostawę leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – załącznik Nr 2 specyfikacja na leki 2017 Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów medycznych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły