Audyty i kontrole

                                                                                    Wąbrzeźno, dnia 13.01.2017

OTO.RD.042-1/17

AUDYTY  I KONTROLE

 1. 04.2016r – Kontrola sanitarna dotycząca:
 • oceny stanu sanitarno – higienicznego pionu żywienia, dokumentacji dot. GHP/GMP, systemu HACCP, oraz realizacji postanowień ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 298).
 1. 09-30.09.2016r – Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca:
 • oceny przestrzegania wybranych przepisów dotyczących prawa pracy , przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ocena realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy.
 1. 10-21.10.2016r Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek dotycząca:
 • Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszania do ubezpieczeń i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
 • Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 • Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.
 1. 10.2016r – Kontrola Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich dotycząca:
 • Uwzględniania przy podziale pracy stanu zdrowia, wieku, posiadanych kwalifikacji skazanych/ukaranych.
 • Pouczania skazanych/ukaranych o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny pracy.

 

 

Protokoły z kontroli dostępne w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4a Wąbrzeźno

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>