Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-28 13:34:53 Wpłaty, darowizny Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4a 87-200 Wąbrzeźno informuje, że można dokonywać wpłat, darowizny w celu walki z COVID-19 na rachunek bankowy o numerze: 43 1560 0013… Szczegóły
2 2020-07-24 12:50:28 Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi fizjoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie max 1/2 etatu K.ZP.FC.1110-11/20 DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W WĄBRZEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI  FIZJOTERAPEUTA - 1 OSOBA na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,  wymiar etatu… Szczegóły
3 2020-07-24 12:29:05 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy fizjoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie K.ZP.FC.1110-10/20                           INFORMACJA O WYNIKU NABORU               NA STANOWISKO PRACY –  FIZJOTERAPEUTA   Informuję, że nabór na stanowisko pracy fizjoterapeuty nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W… Szczegóły
4 2020-07-24 12:13:24 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy instruktor do spraw kulturalno - oświatowych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie K.ZP.FC.1110-13/20 INFORMACJA O WYNIKU NABORU  NA STANOWISKO PRACY –  INSTRUKTOR DO SPRAW KULTURALNO                                                          OŚWIATOWYCH      Informuję, że nabór na stanowisko pracy instruktor do spraw kulturalno oświatowych nie został… Szczegóły
5 2020-07-24 11:53:24 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:"Zakup i dostawę warzyw, warzyw i owoców oraz ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc sierpień 2020 roku" K.ZP.FC. 333-89/20 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: "Zakup i dostawa warzyw, warzyw i owoców oraz ziemniaków na… Szczegóły
6 2020-07-14 09:03:29 Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 10.07.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
7 2020-07-07 10:12:45 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc sierpień 2020 roku                                                                                 Wąbrzeźno 07.07.2020 K.ZP.FC.333-85/20                                                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na  przedmiot zamówienia           ”Dostawa ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”… Szczegóły
8 2020-07-07 10:06:30 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę warzyw na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc sierpień 2020 roku                                                                                                 Wąbrzeźno 07.07.2020 K.Z.P.FC.333-79/20 ZAPYTANIE OFERTOWE   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia            ”Dostawa warzyw na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Termin realizacji… Szczegóły
9 2020-07-07 10:01:32 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc sierpień 2020 roku                                                                                                                                                                                                                Wąbrzeźno 07.07.2020… Szczegóły
10 2020-07-07 09:37:02 Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi instruktor do spraw kulturalno oświatowych - 1 osoba max 1/2 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie K.ZP.FC.1110-9/20 DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI  INSTRUKTOR DO SPRAW KULTURALNO OŚWIATOWYCH  - 1 OSOBA na czas określony z możliwością przedłużenia na… Szczegóły
« 1 2 3 4 63 64 65 »