Zarządzenia Dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2020 Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 10.07.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Domu Pomocy w Wąbrzeźnie z dnia 19.06.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 18.06.2020 roku w sprawie zasad dotyczących opuszczania Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przez mieszkańców oraz przyjmowania osób odwiedzających w sytuacji epidemiologicznej dotyczącej wirusa SARS -CoV-2 Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 22.04.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 15.04.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 09.04.2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury obiegu dokumentów w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2″ w okresie obowiązywania na terytorium rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bądź stanu nadzwyczajnego Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 09.04.2020 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w celu ochrony ich zdrowia i życia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 07.04.2020 roku w sprawie konieczności podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV- 2 w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego, podejrzenia wystąpienia u mieszkańców oraz personelu Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie konieczności podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w sytuacji podejrzenia wystąpienia u mieszkańców oraz personelu DPS w Wąbrzeźnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Szczegóły