Zamówienia Poniżej 30 000€

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2020 Zapytanie ofertowe na:”Dostawę artykułów mięsnych i mięsa na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego:”Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:”Dostawę warzyw, warzyw i owoców i ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na I kwartał 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zapytanie ofertowe na: „Dostawę artykułów mięsnych i mięsa na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Zapytanie ofertowe na zakup ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na I kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na I kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na I kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:” Zakup kotła warzelnego elektrycznego oraz wyparzarki do naczyń na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie:”Wykonanie remontu 3 pomieszczeń gospodarczych pod schodami zewnętrznymi oraz wykonanie nowej nawierzchni estakady przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ulicy Pod Młynik 4 a, 87 – 200 Wąbrzeźno” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Uwaga zmiana w treści SIWZ w zapytaniu ofertowym na: „Zakup kotła warzelnego elektrycznego oraz zmywarko wyparzarki gastronomicznej do naczyń na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły