Zamówienia Poniżej 30 000€

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc wrzesień 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w miesiącu wrześniu 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w miesiącu wrześniu 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Zapytanie ofertowe na:”Dostawę leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz środków pomocniczych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Organizacja wyjazdu integracyjnego na potrzeby pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:”Zakup i dostawa warzyw, warzyw i owoców oraz ziemniaków na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie na miesiąc sierpień 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:”Zakup i dostawa 4 łóżek rehabilitacyjno – wypoczynkowych elektrycznych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Zakup i dostawa artykułów medycznych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:”Zakup i dostawa mięsa i artykułów wędliniarskich na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” Szczegóły